Статии

Кан Тервел – владетелят на българите

Сватбата на Атила

Военна кампания на Атила срещу Източната римска империя през 447 г.

Войната на Бледа и Атила срещу Източната римска империя през 443 г.

Войната на Бледа и Атила срещу Източната римска империя през 441 г.

Предговор към изследването „Войните на Атила“

Българската жена до IX век

Ритуал – посвещаване на бога на войната, младежите навършили пълнолетие в определена година

СЪКРОВИЩЕТО ОТ НАГ СЕНТ МИКЛОШ

ОМИР В „ИЛИАДА“ – ДРЕВЕН ФАНТАСТ ИЛИ …?

БЪЛГАРИТЕ-КУТРИГУРИ СРЕЩУ ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ 558 ГОДИНА

КАЗАНО И ПРЕМЪЛЧАНО ЗА АТИЛА ОТ ПРИСК ПАНИЙСКИ

НАЧАЛНИК НА ВОЕННА ПОЩА „УРАГАН”

РАЗУЗНАВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ІV – VІІ ВЕК

ЖОФРОА ДЬО ВИЛАРДУЕН ЗА ВОЕННОТО ИЗКУСТВО НА БЪЛГАРИТЕ

ЗАПИСКИ ПО ИСТОРИЯ НА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

ЗНАМЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ДО IX ВЕК – КОНСКА ОПАШКА ИЛИ ….. ?

ТРАКИТЕ И ТРОЯНСКАТА ВОЙНА