Карти и схеми от войната на Спартак

Карти и схеми от войната на Спартак

Карта на вероятния машрут за придвижване на бегълците до Везувий

Схема на нощната атака на гладиаторите начело със Спартак в подножието на Везувий

Райони и градове на действие между претора Вариний и Спартак. Със синьо са отбелязани градовете превзети от Спартак според Флор.

Карта на вероятното движение на север на Спартак (синьо) и на легионите на римските консули Гелий и Лентул (червено). Отразени са вероятните райони за съсредоточаване силите на консула Лентул и Спартак.

Вероятните действия на Спартак в похода на север и на римските консулски армии срещу него.

Крикс и консула Гелий в района на планината Гарган

Вероятния ход на битката между консула Гелий Публикола и германския отряд на Крикс, с обходен удар на претора Квинт Арий.

Възстановка на похода на консула Лентул и на Спартак

Схема на традиционно построение на походна колона.

Схема на походна колона на Цезар в Галия

Настъпление на Спартак към Цизалпийска Галия, бой с проконсула Касий при Мутена и вероятно разположение на разбитите консулски армии.

Карта на очакваните удари при разполагане на Спартак в Цизалпийска Галия. Район за вероятно съсредоточение главните сили на Спартак със синьо.

Карта на вероятното предпочитано от въстаниците място за земя след Цизалпийска Галия със синьо.

Вероятно разположение на силите и замисъл за действие в похода на Спартак на юг. (Спартак със синьо, римляните с червено)

Вероятен замисъл за действие на Крас и на Спартак, който довел до отказ на Спартак за директно настъпление към Рим и продължаване на похода на юг към Самниум и Лукания.

Вероятно построение на походния строй на Спартак в похода на юг.

Вероятния поход на Спартак и действия на Крас в земите на Пицен

Вероятни параметри на вала на Крас с фронт към Спартак

Вероятен общ план на укрепената линия на Крас.

Вероятни размери на рова и вала изградени от легионерите на Крас.

Разположение на врати, подвижни мостове и отбранителни съоръжения в укрепената линия на Крас.

Дълбочината на укрепения вал на Крас и действията на резерва му.

Вариант за водене на активна отбрана от Крас, при щурм на източния фланг на укрепената линия от Спартак.

Вариант при атака на Спартак в центъра на укрепения вал, Крас нанасял сходящи се удари във фланг.

Вариант при атака на Спартак на западния фланг на укрепената линия, Крас нанасял удар във фланг.

Вариант на вероятния замисъл на Спартак за пробив на укрепената линия на Марк Лициний Крас.

Реконструкция на пробива на Спартак и защита на коридора за преминаване на главните сили и обоза.

Карта на вероятната хронология на събития и битки през 71 г.пр.н.е.

Карта на битката при Петелейската планина, на Спартак (синьо) с легата Квинтий и квестора Скроф (червено).

Карта на обстановка към 71 г.пр.н.е. и безсмислието на страха на Марк Крас от поход на Спартак към Рим.

Битка и разгром на спомагателните сили на Спартак, съставени от гали и германци, командвани от Каст и Гай Ганик, според Фронтин.

Карта на мястото на решаващата битка според Павел Орозий

Вариант на елементите на бойния строй на армията на Спартак

Схема на сгъстен боен строй на контуберия от 8 тежко въоръжени легионера.

Схема на сгъстен боен строй на центурия от 80 легионера в 10 контуберии

Схема на сгъстен боен строй на кохорта от 480 легионера в 6 центурии

Схема на сгъстен боен строй на легион без съюзническите отряди.