Афоризми от А до К

         %d1%80%d0%b8%d1%81-1
А  КАК ЩЕ ПОСОЧИШ МЯСТОТО,

когато те боли душата?

***

АКО БЕЗДУШИЕТО Е ДУШЕВНА БОЛЕСТ,

то как може да те боли нещо, което ти липсва.

***

АКО БОГАТИТЕ ИМАТ МИЛОСТ,

бедните няма да имат нужда от милостиня.

***

АКО БОГ Е  НАВСЯКЪДЕ,

къде да го търсим у себе си?

***

АКО за любовта не е направено,

каквото трябва,

тя умира от ненужно направеното за нея.

***

АКО искаш да направиш жалък виновния,

остави го да се оправдава.

***

АКО ИСКАШ да научиш истината,

остави се да те лъжат.

По лъжите им по-лесно ще ги разпознаеш.

***

АКО ИСКАШ да научиш слабостите си,

направи враг един от приятелите си.

***

АКО искаш да не те боли от раздялата,

вземи инициативата за нея.

***

АКО ИСКАШ да останеш прав пред себе си,

не се оправдавай пред другите.

***

АКО ИСКАШ ДА ПРОСТИШ

не разпитвай виновния до край.

 ***

АКО ЛЮБОВТА Е МОРЕ,

омразата е океан.

***

АКО НЕ БЕШЕ СМЪРТТА,

нямаше да познаваме безсмъртието.

***

АКО не беше шегата, много истини щяха да останат неказани, а много неистини – ненаказани.

***

АКО не можеш да скъсаш с една любов,

хвани си друга. Тя ще свърши своето.

***

АКО получената милостиня те обижда,

да я връщаш е винаги късно.

***

АКО сам не знаеш и не си поискаш цената,

не очаквай нищо повече от другите.

***

АКО те оценят, не значи да почнеш

да търгуваш със себе си.

***

АКО човекът  има нещо  общо с вечността,

то е неговата смърт, която го отнася завинаги.

***

АМБИЦИИТЕ издават проблемите.

И  най-често се разминават с тях.

***

АМБИЦИИТЕ МИНАВАТ,

ПРОБЛЕМИТЕ ОСТАВАТ.

***

АМБИЦИИТЕ много често са

самоцелни усилия,

които жертват целите заради средствата.

***

АМБИЦИИТЕ са като крилете.

Много големите пречат

да се ходи нормално по земята.

***

АМБИЦИОЗНИЯТ никога не жертва повече,

отколкото преследва.

***

АМБИЦИЯТА жертва или честолюбието,

или истината, а интересът – и двете.

***

АФОРИЗМИТЕ са като  бисерите.

Раждат се като тях,

само че от раните на душата.

***

АФОРИЗМИТЕ са като искрите.

Уловените вече не светят.

***

АФОРИЗМИТЕ са като мълниите.

Блясъкът им пречи да се види цялата истина.

***

АФОРИЗМИТЕ са като нощен прозорец.

През тях се вижда по-добре навътре, отколкото навън.

***

АФОРИЗМИТЕ  са  солта в литературата,

изплакана със сълзите на несбъднатите поети.

***

АФОРИЗМИТЕ се пишат, когато има

какво да  кажеш, а няма на кого.

***

АФОРИЗМЪТ прави истината тъжна,

а лъжите – жалки.

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-2

БЕДАТА не е в това, че всички хора са лоши,

а в това, че всеки счита само себе си добър.

***

БЕДАТА не е когато трудно запомняш,

а когато много по-трудно забравяш.

***

БЕДАТА ОБЕДИНЯВА.

Бедствието примирява.

***

БЕДНИТЕ имат само истината за самозащита,

докато богатите си хващат и адвокати.

***

БЕДНО е онова настояще, от което започват

само минало и бъдеще.

***

БЕДНОСТТА е майка на пороците,

а богатството – бащата.

***

БЕДНОСТТА НЕ Е ПОРОК.

Богатството не е добродетел.

***

БЕДНОСТТА НЕ Е ПОРОК,

но други пороци поражда.

***

БЕДНОСТТА НЕ Е ПОРОК.

Тя е проклятие.

***

БЕДНИЯТ трябва бързо да забравя

унижението си.

Нали всеки ден трябва да измолва хляба си.

***

БЕДНОСТТА първо създава проблемите,

а  излишeствата – направо пороците.

 ***

БЕЗ БЪДЕЩЕ е страшно, но по-страшен

е  излишъкът на минало.

***

БЕЗВРЕМИЕТО настъпва, когато животът

си е отишъл, а смъртта не идва.

 ***

БЕЗВРЕМИЕТО оставя черни дупки

в паметта на историята.

***

БЕЗВРЕМИЕТО  ПРАВИ  ВРЕМЕТО  РАЗДЕЛНО.

***

БЕЗГРЕШНИЯТ по-трудно прощава,

а грешният – никога.

***

БЕЗДУШИЕТО е  духовна пустота

плюс нравствена недостатъчност.

***

БЕЗ ЗЛА умисъл зло можеш да направиш,

но добро, без добро намерение – едва ли.

БЕЗКОРИСТНИТЕ  СА  ПО-БЕЗПОМОЩНИ.

***

БЕЗПАМЕТНИЯТ за миналото

е безчувствен към настоящето

и безразсъден към бъдещето.

***

БЕЗПОЛЕЗНО е да се кланяш там,

където вече си пълзял.

***

БЕЗПОМОЩЕН си да изгониш от съня си онова,

което не искаш наяве да видиш с очите си.

***

БЕЗПОМОЩЕН си, когато не можеш да си спомниш,

а нещастен – когато искаш да забравиш.

***

БЕЗПОМОЩНИЯТ  в злобата си

е маломощен и в добротворството си.

***

БЕЗ СВОБОДАТА словото няма глас.

Без словото свободата  няма  име.

 ***

БЕЗСМЪРТНОТО Е ВЕЧНО.

Усъвършенства се само смъртното.

***

БЕЗСМЪРТНОТО НЯМА ВЪЗРАСТ.

Само смъртното е дарено с младост.

***

БЕЗСЪВЕСТНИ НЯМА.

Просто всеки си има своя съвест.

***

БЕЗСЪЗНАТЕЛНОТО страда от

действителните опасности,

а съзнателното – и от измислените.

***

БЕЗУМИЕТО идва и от излишък на чувства,

а  безчувствието  – и от недостиг на ум.

***

БЕЗУМСТВОТО не е толкова от липсата на ум,

колкото от излишък на воля и недостиг на съвест.

***

БЕШЕ  ТОЛКОВА ОТВРАТИТЕЛЕН,

че канибалите го изхвърлиха от менюто си.

***

БЛАГОДЕТЕЛЯТ избира момента на

своето дело  с п о р е д  свидетелите.

Престъпникът – също.

***

БЛАЖЕНИ са верующите!

Могат да изрекат проклятие!

***

БЛИЗКИЯТ, когато мрази,

мрази по-дълбоко,

а чуждият – и по-жестоко.

***

БЛЯСЪКЪТ на остроумието  е само

отблясък от мъдростта на истината.

***

БЛЯСЪКЪТ на ума е само искра от огъня на страстта.

***

БОГ е навсякъде, но трябва да го потърсиш,

д о к а т о  Д я в о л ъ т  те намира  и  с а м.

***

БОГ изпитва душата ни чрез страданието,

а Дяволът тялото ни чрез удоволствията.

 ***

БОГАТИТЕ много държат на морала

на бедните, за да ги държат далеч

от собствения си морал.

***

БОГОУГОДНИЦИТЕ много добре знаят,

че няма Бог.

***

БОЛКАТА минава през сърцето,

а страданието и през душата.

***

БОРБАТА със злото  изразходва добрите

и превръща злите в онеправдани.

***

БОРБАТА  УМОРЯВА,

СВОБОДАТА  ОТЕГЧАВА,

ПОБЕДАТА  РАЗОЧАРОВА.

***

БОРЕЩИЯТ се е свободен, докато победи.

След това става заложник на свободата.

***

БОРИМ се за спокойствие,

а го постигаме чрез примирение.

***

БОРЦИТЕ за освобождение на трудещите се

най-често освобождават само себе си от труд.

***

БРАЗДИТЕ на миналото, когато минават през сърцето и челото,

не отиват далеч в бъдещето.

 ***

БРЪЧКИТЕ не болят.

Боляла е душата.

***

БЪДЕЩЕТО е нужно на човека,

за да има за кога да отлага неприятностите.

***

БЪДЕЩЕТО предизвиква страх,

настоящето – терзания,

а миналото – угризения.

***

БЪДЕЩЕТО се проправя,

настоящето се доправя,

а миналото го преправят.

***

БЪРЗАМЕ да вземем инициативата,

за да оставим работата на другите.

***

БЪРЗАТ да обявят самоубийците за луди

тъкмо тези, които са ги подлудили.

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-3

ВАЛИДНОТО за всички времена

е винаги и съвременно.

***

В АФОРИЗМА Е ТОЛКОВА ТЯСНО,

че има място само за едната  истина.

***

В БОРБАТА с другите можеш да разчиташ на съюзници, но в борбата със себе си…

си винаги сам.

***

В БОРБАТА си за свободата на другите,

жертваме част от собствената си свобода.

***

В ГОРДОСТТА е приглушена душевна болка,

а в амбицията – и физическа.

***

ВГРАДЕНИЯТ в йерархията  е винаги сам:

над и под него са страхът и унижението,

а около него – завистта и безразличието.

***

В ДИАЛОГА със себе си по-твои са думите на другия.

***

В ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА  подозират и задни цели, докато в злите намерения рядко се съмняват.

***

В ДОВЕРИЕТО всичко опира до вярата.

Имаш ли вяра, имат ти и доверие.

***

В ДУШАТА може да се надникне

само ако светлината идва отвътре.

***

ВДЪХНОВЕНИЕТО, което ни отказват своите,

го заменят неприятностите,

които ни създават враговете.

***

ВЕДНЪЖ  излъгалият  е наказан

завинаги да помни лъжите си.

***

ВЕДНЪЖ сторени, те винаги изискват:

Злото – своето постоянно оправдание.

Доброто – своята постоянна защита.

***

ВЕЛИКИТЕ са по-понятни със слабостите си,

отколкото със своето величие.

***

ВЕЛИКОДУШИЕТО потиска таланта,

а снизхождението го убива.

***

ВЕЛИКОТО не може да се измерва

с мащабите на нищожното.

Нищожното не е умалено велико.

***

ВЕЛИКОТО със своето сияние

прави призрачно и самото себе си.

***

ВЕЛИЧИЕТО отчуждава.

Сближават слабостите,

които можем да си простим взаимно.

***

ВЕРНОСТТА, откупена с привилегии,

държи на непрекъснатото им увеличаване.

***

ВЕРОУЧЕНИЕТО учи как да приемаме

за вяра и най-невероятното.

***

ВЕСЕЛИТЕ парадокси предизвикват тъга,

а  горчивите – угризения.

***

ВЕЧЕ е казано: “От великото до смешното има само една крачка.” Но за тази крачка няма обратен път.

***

ВЗАИМНАТА омраза твърде често се оказва

единствената връзка и между много от нас.

***

ВЗАИМНООТКРОВЕНИ могат да бъдат само еднакво щастливите, а също и само еднакво нещастните.

***

ВЗАИМОИЗТРЕБЛЕНИЕТО  НА  ЗЛИТЕ

не намалява злото,

а само разсейва семето му.

***

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ не може да има

без достатъчно самоуважение.

***

В ЗАТВОРА, за разлика от брака,

не си длъжен да спиш с надзирателя си.

***

В  ЗАТВОРА  МОЖЕ  И  ПРАВ  ДА ЛЕЖИШ.

***

ВИНАГИ влизай в човека като в храм.

И никога – когато той се изповядва и моли.

***

ВИНАГИ по-обективни

са ни изглеждали истините,

в които сме повярвали

преди да сме ги разбрали.

***

ВИНАГИ  сами си създаваме враговете,

но  никога по своя собствен вкус.

***

ВИНАГИ ситите са определяли

кое е морално за гладните.

***

ВИНАГИ сме и част от кошмара,

който ни измъчва.

***

ВИНАГИ сме против привилегиите,

от които не се ползваме.

***

ВИНАТА е като жената.

Измъчва ли те собствената,

може да те утеши само чуждата.

***

ВИНАТА пред врага не е заслуга пред своите.

***

ВИСОКАТА заплата

е гаранция за неподкупност,

колкото и  проституцията за висок морал.

***

ВИСОКАТА  култура  на  жертвата,

не повишава статуса на палача.

***

ВИСОКОМЕРНИЯТ ласкае и когото презира,

а страхливият – и чието презрение понася.

***

В ИСТОРИЯТА първият път нещата

се явяват като трагедия,

вторият – като фарс,

а в следващите – като кошмари.

***

В КОЕТО не вярваш, няма място за съмнение.

Можеш да се съмняваш, само в което вярваш.

***

ВЛАСТ над злото има само по-голямото зло.

***

ВЛАСТТА  Е  КАТО  БОГА:

всичко дава  и  всичко взема.

***

ВЛАСТТА е като жената.

Всички я ругаят и всички я желаят.

***

ВЛАСТТА е като жената.  За да разбереш

колко струва, трябва да слезеш от нея.

***

ВЛАСТТА е като жената.

Не се дели с други.

***

ВЛАСТТА е като жената. Става противна,

попадне ли в ръцете на другите.

***

ВЛАСТТА е като леката жена.

Избират я от улицата.

***

ВЛАСТТА  е като слънцето.

Обърнати всички към нея, виждаме само  сенчестата  страна на другите.

***

ВЛАСТТА е страст,

политиката – пристрастие.

***

ВЛАСТТА ИМА ДВА ВИДА ВРАГОВЕ:

недоволните и презадоволените от нея.

***

ВЛАСТТА на инстинктите при животните

се превръща в инстинкт за власт у човека.

***

ВЛАСТТА на справедливостта е слаба.

Справедливостта на властта – рядка.

***

ВЛАСТТА НЕ СЕ ДЕЛИ.

Тя или се взема цялата, или цялата се губи.

***

ВЛАСТТА  Н Я М А  ВРАГОВЕ.

Врагове имат властимащите.

***

ВЛАСТТА прави честолюбивите мнителни,

а страхливите – и отмъстителни.

***

ВЛАСТТА ти създава много приятелства,

ала погубва истинските.

***

ВЛАСТТА я събарят не заговорите на противниците,

а разколът между привържениците й.

***

ВЛЕЗЛИТЕ през парадния вход на историята,

обикновено намират своето място заето.

***

В  ЛЪЖАТА  винаги има и част от истината,

заради която лъжем.

***

ВЛЮБЕНИЯТ по-леко възприема миналата,

отколкото бъдещата изневяра.

Безразличният – обратно.

***

ВЛЮБЕНИЯТ желае да забрави себе си,

а разлюбеният – любовта  си.

***

ВЛЮБИ ли се, мъжът изтъква достойнства,

а  жената крие недостатъците си.

***

ВЛЮБИ ли се, силният коленичи,

а слабият изправя глава.

***

В ЛЮБОВТА всеки обича

да е единствен за другия,

но никой няма нищо против

броя на обичащите го.

***

В НАЧАЛОТО любовта съжалява за пропуснатото,

а след края – и за изгубеното време.

***

ВНЕЗАПНАТА загуба е като прясната рана.

По-късно заболява.

***

ВОЛЕВИЯТ може да реализира и чужда мисъл,  а мислещият под чужда воля нищо свое не измисля.

***

ВОЛЯТА и мисълта

еднакво не понасят ограничението,

но за разлика от мисълта,

волята често си служи с него.

***

ВОЛЯТА се занимава с невъзможното.

Умът му намира леснината.

***

В ОМРАЗА НЕ СЕ ОБЯСНЯВАТ.

***

В ОСТРОУМИЕТО има нещо от тръпката

пред острието на хладното оръжие.

***

В ПОЕЗИЯТА е както в любовта. Едни  умеят да я правят, а други – да я обясняват.

***

В  ПОЛИТИКАТА е както в любовта.

Искрените страдат повече от лицемерните.

***

В ПОСРЕДСТВЕНИЯ има повечe непосредственост.

Умният повече съобразява.

***

В ПРИРОДАТА:  ВСИЧКО ЕСТЕСТВЕНО!

В ИЗКУСТВОТО:    НИЩО ИЗКУСТВЕНО!

***

В ПРИРОДАТА НЕГОДНОТО УМИРА.

В обществото негодниците преуспяват.

***

ВРАГОВЕТЕ винаги надминават очакванията ни,

докато приятелите рядко ги оправдават.

 ***

ВРАГОВЕТЕ, за разлика от приятелите, винаги имат усърдието да извеждат намеренията си до край.

***

ВРАГОВЕТЕ не могат да ни обидят. Обиждат  ни  своите.

***

ВРАГОВЕТЕ търсят да се доберат до  слабостите ни “на всяка цена”,

а  приятелите  – “за всеки случай”.

***

ВРАГЪТ не може да бъде предател.

Предатели стават своите.

***

ВРАГЪТ се унищожава. И за това

най-често се жертват своите.

***

ВРЕМЕТО е като хората. Не се нуждае

от цялата истина за себе си.

***

ВРЕМЕТО  е по-силно

и от най силните на деня.

***

ВРЕМЕТО лекува само малките,

а отваря по-дълбоко

големите рани на душата.

***

ВРЕМЕТО НЯМА ВЛАСТ НАД  НЕПРЕЖИВЯНОТО.

***

ВРЪСТНИЦИТЕ и приятелите са като зъбите на гребена.

Отпадне ли един, останалите бързо оредяват.

 ***

ВСЕКИ държи да се спазват законите,

но всеки му е драго, когато ги нарушават заради него.

***

ВСЕКИ желае равенството,

ала никой не го понася.

***

ВСЕКИ  има своя истина за себе си.

Истината му за другите е друга.

***

ВСЕКИ,  който има повече,

счита, че всички имат достатъчно.

***

ВСЕКИ му се ще да бъде щастлив

не по-малко от другите, а нещастен

не повече от тях.

***

ВСЕКИ началник обича подчинените си,

докато те се чувстват подчинени.

***

ВСЕКИ не харесва живота, който живее,

и никой не живее живота, който харесва.

***

ВСЕКИ нов приятел ни обогатява

най-малко със… своите врагове.

***

ВСЕКИ опит ни прави по-умни,

а  само горчивият – и по-мъдри.

***

ВСЕКИ помни доброто, което прави.

Злото – му го напомнят.

***

ВСЕКИ предпочита да си служи със ума,

а да служи на сърцето си.

***

ВСЕКИ прозорец може да бъде изход от всяко положение,

стига под него да има поне пет етажа.

***

ВСЕКИ първо брои убитите на противника си.

И пръв ги забравя.

***

ВСЕКИ си има свой егоизъм и никой

не харесва чуждия.

***

ВСЕКИ търси да ти хване слабостта,

за да ти  използва силата.

***

ВСЕКИ умира веднъж за себе си

и два пъти за другите;

първият – за ония,

които са го забравили още приживе;

и вторият – с ония, които ще го помнят докрай.

***

ВСЕКИ характер е като водорода.

Поставен на тясно, става избухлив.

***

ВСЕ ПО-МАЛКО СА ЩАСТЛИВИТЕ

ОТ МАЛКО.

***

ВСЕ по-рядко става да те споходи мисъл,

която да не ти е минавала вече през ума.

***

ВСЕ по-често сънуваме мъртви

живите си приятели,

а мъртвите си врагове – живи.

 ***

ВСИЧКИ и винаги се готвят само за победата.

После им е трудно да приемат поражението.

***

ВСИЧКИ, които обичаме, си приличат.

С тях сме еднакво несправедливи.

***

ВСИЧКИ не могат да бъдат свободни.

Нали трябва да има кой да им слугува.

***

ВСИЧКИ не могат да бъдат щастливи.

Нали трябва да има и кой да им завижда.

***

ВСИЧКИ нормални си приличат.

Всеки е луд по своему.

***

ВСИЧКИ са се юрнали да гонят злото,

а доброто са оставили на произвола.

***

ВСИЧКИ сме на страната на правия,

само ако той не ни пречи да бъдем прави.

***

ВСИЧКИТЕ си грижи сме пренесли върху

тялото си, а душата си сме оставили

на тъмните сили на природата.

***

ВСИЧКО за любовта е писано

или в раздяла, или когато тя вече

се е превърнала в омраза.

(Писалка не взема ръката,

когато гали любимата.)

***

ВСИЧКО потребно винаги недостига за всички.

В   и з л и ш ъ к   е само непотребното.

***

В СЛАДОСТТА всякога има и малко горчивина,

но в горчивината – никога и сладост.

***

В СПОМЕНА от любовта остава само жалост,

а от омразата – само съжаление.

***

В СЪМНЕНИЕТО има и от истината,

и от лъжата, а във вярата – и самозаблуда.

***

В СЪНЯ няма време и пространство.

В него всичко е “тук” и “сега”.

***

ВСЯКА БРЪЧКА Е ЕДНА ПРЕБОЛЯЛА МЪКА.

***

ВСЯКА ВЛАСТ  Е  ПРАВА,  ДОКАТО  ПАДНЕ.

***

ВСЯКА вяра вярва, че е единствена.

Иначе не й вярват.

***

ВСЯКА диктатура си отива като недостатъчна.

***

ВСЯКА истина си има своето време,

извън което тя е само една история.

***

ВСЯКА късна добродетел е надмогнат порок

или преборено зло.

***

ВСЯКА нова принадлежност само превръща

част от старите ни приятели в нови врагове.

***

ВСЯКА принадлежност те лишава от собствена ВОЛЯ.

***

ВСЯКА рана е прозорец за човека към света.

И лупа към хралупата на душата му.

***

ВСЯКА свобода преправя затворите

по своя мярка.

***

ВСЯКО време си има своята безпътица,

но път през безвремието няма.

***

ВСЯКО връщане към спомена го обогатява,

но го прави по-тъжен.

***

ВСЯКО живо е застрашено от друго над него.

Само човекът – от себе си.

***

ВСЯКО ново поколение все по-рано поумнява,

Всяко следващо – все по-късно … помъдрява.

***

ВСЯКО отмъщение открива нова сметка,

по която никой не иска да остане длъжен.

***

ВСЯКО правило си има своите изключения,

а всеки закон – правилник за нарушаването му.

***

ВСЯКО преопознаване завършва с досада,

а закъснялата раздяла – с омраза.

***

ВСЯКО прилагателно пред истината

я прави по-съмнителна.

***

ВСЯКО стадо си има своята мърша,

която му определя марша.

***

ВСЯКО усилие желае признанието.

Политическото – умира без него.

***

В  ТАЙНАТА, която крият от тебе,

най-трудно е да откриеш добро намерение.

***

ВТОРА любовна илюзия е възможна,

но втората социална е изключена.

***

ВЪВ ВЕРОУЧЕНИЕТО на неокапитализма

”първоначалното натрупване” заема

мястото на “непорочното зачатие”.

***

ВЪВ ВЕЧНОСТТА нас ни няма.

Животът ни е само

един кратък престой извън нея.

***

ВЪВ ВИНОТО БЕШЕ И ИСТИНАТА,

сега останаха само забавата и забравата.

***

ВЪЗМУЩЕНИЕТО разпалва амбициите,

ала изгаря способностите.

***

ВЪЗПИРАНЕТО на злото само със сила

единствено го засилва.

***

ВЪЗПИТАНИЕТО повече личи,

когато липсва.

***

ВЪЗПРОИЗВЕЖДА се само смъртното.

Безсмъртното е безплодно.

***

ВЪЗРАЖДАНЕТО е “най-българското време”.

И то под сянката на най-чуждото “присъствие”

***

ВЪЗСТАНОВЕНОТО доверие вярва

само на очите си.

***

ВЪЗСТАНОВЕНОТО  доверие е

като закърпената девственост.

***

ВЪЗХВАЛИТЕ са като цветята,

а клеветите като тръните.

Цветята увяхват, тръните остават.

 ***

ВЪРХУ поваления първо пада вината и после–забравата.

***

ВЯРАТА може да бъде и сляпа,

а истината – и ослепителна.

***

ВЯРАТА крепи човека,

а съмнението го движи.

***

ВЯРАТА слепи човека.

Недоверието му отваря очите.

***

ВЯРНОСТ ЗА ВЯРНОСТ,

лицемерие за лицемерие!

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-4

ГЛАДНИЯТ не благодари предварително,

а преситеният – никога.

***

ГЛУПАВИТЕ ги съжалят или не ги забелязват.

Умните ги забелязват, колкото да им завиждат.

***

ГЛУПОСТИТЕ на настоящето имат силата

да обезсмислят и миналото, и бъдещето.

***

ГЛУПОСТТА е бедствие, срещу което

не може да се застрахова и най-умният.

***

ГЛУПОСТТА е по-спонтанна.

Мъдростта се и измисля.

***

ГЛУПОСТТА на добрия е беда

само за него самия,

докато умът на злия е бедствие за мнозина.

***

ГНЕВЪТ обезумява, умът обезгневява.

Страхът върши и двете.

***

ГОДИНИТЕ носят мъдрост, а отнасят любовта.

Донесеното далеч не заменя отнесеното.

***

ГОЛЕМИ слабости могат да си позволят

само силните. Слабите нямат сили да се възползват от тях.

***

ГОЛЕМИТЕ безумства и големите глупости не са дело на лишените от ум.

***

ГОЛЕМИТЕ грешки са грешки на големите,

но много рядко и за тяхна сметка.

***

ГОЛЕМИТЕ истини

по-трудно влизат в историята,

но остават за по-дълго в нея.

***

ГОЛЕМИТЕ прозрения зреят

между последната илюзия

и първата покруса.

***

ГОЛЕМИТЕ си грехове правим

заради любовта,

а жестоките – срещу нея.

***

ГОЛЕМИТЕ удобства правят неудобните

истини още по-неудобни.

***

ГОЛОТО тяло може да бъде

красиво и грозно.

Разголена – душата е винаги страшна.

***

ГОЛЯМАТА  близост,

както и голямото разстояние,

еднакво отдалечават в чувствата.

***

ГОЛЯМАТА воля

потиска мисълта у другите,

а голямата страст – собствената мисъл.

***

ГОЛЯМАТА любов пише романите,

а новата – лириката.

***

ГОЛЯМАТА лъжа е сбор

от изкусно подбрани малки истини.

***

ГОЛЯМАТА свобода амнистира

личните слабости и ни прави

още по-зависими от тях.

***

ГОЛЯМАТА тирания поражда съпротива,

а умерената – примирение.

***

ГОЛЯМАТА тирания произвежда роби,

а голямата свобода – поробители.

***

ГОРЧИВО като чувства без думи.

Блудкаво като думи без чувство.

***

ГОРЯЛОТО веднъж не се пали втори път.

***

ГРАЖДАНИТЕ без собственост

стават собственост на държавата.

***

ГРАНИЦАТА е мястото, където понятията

се превръщат в своята противоположност.

***

ГРЕХОВЕТЕ са си старите.

Нови са само изкушенията и… цените им.

***

ГРЕХЪТ е злото,

което правим на добрите,

а грешката – доброто,

което правим на злите.

***

ГРЕШКИТЕ на миналото и

надеждите на бъдещето

се хранят от днешната ни трапеза.

***

ГРИЖАТА за човека не бива

да създава безгрижници.

***

ГУЗНАТА съвест потиска порока,

а престъпната го подслажда.

***

ГУЗНИЯТ се издава по думите,

които избягва

и много повече по думите,

с които прекалява.

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-5

ДА БЪДЕШ много добър,

често означава да отстъпиш на злото

и да загубиш себеуважението си.

***

ДА БЪДЕШ добър не е достатъчно

да имаш само добри намерения.

***

ДА  БЪДЕШ, което искаш, е трудно,

да не бъдеш, което си бил – невъзможно.

***

ДА  БЪДЕШ  щастлив,

не можеш само със своите.

Да те направят нещастен,

и само те са предостатъчни.

 ***

ДАДЕШ ли някому свобода,

не мисли повече за хляба му,

защото ще ти се наложи да мислиш

много повече за своя.

***

ДА ЗАЩИТАВАШ  честта си,

Когато никой не я застрашава, е тъжно,

а когато вече си я загубил – и жалко.

***

ДАВАТ, докато вярват,

а се доверяват, докато получават.

***

ДА ДАДЕМ на любовта думи,

а на думите – любов!

***

ДА ИЗИСКВАШ жертви от другите, трябва сам да си познал цената на саможертвата.

***

ДА КАЖЕШ истината, често означава да смъкнеш товара от душата си

и да го прехвърлиш на гърба си.

***

ДА НЕ СМЕЕШ  да обичаш е страшно.

Да не можеш да мразиш – съдбовно.

***

ДА ОСТАНЕШ длъжен на другите,

е престъпление.

Да останеш длъжен на себе си – нещастие.

***

ДА ПОДИРИШ съвет, не е унижение,

но можеш да унижиш,

опиташ ли се да посъветваш.

***

ДА ПОДКРЕПЯШ дребния,

означава да слезеш под равнището му.

***

ДА ПОЖЕЛАЕШ собствената си смърт,

е или поза, или отмъщение за себе си.

***

ДА ПОСТЪПИШ ПРОТИВ ВОЛЯТА СИ,

ТРЯБВА МНОГО ПО-ГОЛЯМА ВОЛЯ.

***

ДА ПРАВИШ смях е умение.

Да бъдеш смешен – тъжна съдба.

***

ДА РАЗСМЕЕШ, значи да предизвикаш мисъл

и да спечелиш и съмишленици, и врагове.

***

ДА СЕ БОРИШ със злото,

без да правиш добро,

е все едно да ореш, без да сееш,

а да правиш добро,

без да се бориш със злото,

значи да сееш, без да си орал.

***

ДА СЕ НАПРАВЯТ трудностите

по-преодолими,

достатъчно е само да се направят по-трудни.

***

ДА СЕ ОЦЕНИ способният,

не се иска същата способност.

 ***

ДА СЕ МОЛИШ за прошка, значи

да се признаваш за виновен.

***

ДА СЕ ОСВОБОДИШ от интелектуално робство,

не е достатъчно само да се отървеш

от поробителите си.

***

ДА СЕ ПОБЕДИ може и само с физическа сила,

но да се приеме поражението,

трябва и морална.

***

ДА СЕ ПРИМИРИШ без любов,

докато можеш да любиш,

е лесно, и още по-лесно,

след като престанеш да можеш.

***

ДА СЕ РАДВАШ можеш само с другите,

но страдаш истински винаги сам.

***

ДА СЕ СЪГЛАСИШ С ДРУГИТЕ ИЛИ НЕ,

е твое право,

но не и да противоречиш на себе си.

***

ДА СИ БЛИЗО, ДАЛЕЧ НЕ ЗНАЧИ,

ЧЕ СИ БЛИЗЪК.

***

ДА СИ ВИНАГИ ПРЪВ, НЕ ЗНАЧИ,

ЧЕ СИ ВИНАГИ ПРАВ.

***

ДА СИ ПОСТАВЯШ  цел, се изисква умение,

а да я постигнеш – мъдрост и воля.

***

ДА СМИРЯВАШ две крайности,

е все едно да застанеш на мястото

на искрата между тях.

***

ДА ТЕ  ИЗТРИЯТ

от паметта на другите, е по-жестоко,

отколкото да те съсекат пред очите им.

***

ДА ТЪРСИШ  същността,

значи да не се съгласяваш с очевидното.

***

ДА УКОРИШ пияния за пиянството му,

е все едно да го върнеш в кръчмата.

***

ДА УМЕЕШ да губиш с достойнство,

трябва непременно да го имаш.

***

ДА УМЕЕШ да се примиряваш,

значи да умееш да започваш отново.

***

ДВАМАТА влюбени са като две огледала

едно срещу друго. Не показват нищо,

докато не застане трети между тях.

***

ДВА са бреговете, между които протича животът ни:

“Какво ще кажат другите?” и

“Така правят всички!”

***

ДВОЙНАТА ИСТИНА ЗА НЕЩАТА

РАЗДЕЛЯ И ХОРАТА.

***

ДЕВСТВЕНАТА природа прави човека поет,

а обезобразената – философ.

***

ДЕЙСТВИТЕЛНО жалките не будят съжаление.

***

ДЕЙСТВИТЕЛНО оцелял е само

надживялият враговете си.

***

ДЕМОКРАЦИЯТА дава равни права,

но не понася равенството.

***

ДЕМОКРАЦИЯТА е жива, само докато

можем да се шегуваме с нея.

***

ДЕМОКРАЦИЯТА не е измислена от робите,

а от ония, които не могат без тях.

***

ДЕМОКРАЦИЯТА ражда повече политици,

отколкото политиката – демократи.

***

ДЕНЯТ се смее над нощната работа,

ала немее пред мъдростта,

родена през нощта.

***

ДЕТО винаги и всички са на едно мнение,

те много лесно се заменят само от един.

***

ДЕТО е била надеждата и не е минал

споменът, там се заселва тъгата.

***

ДЕЦАТА подражават на възрастните, защото възрастните в много отношения

си остават деца.

***

ДИКТАТУРАТА публикува, което забранява,

а демокрацията – което разрешава.

***

ДИСЦИПЛИНАТА  е като седлото.

Удобно е за коня, но повече за ездача.

***

ДОБИВАМЕ право да казваме всичко,

когато вече не можем да правим нищо.

***

ДОБРАТА памет помни и задълженията си.

А злата – само което й дължат.

***

ДОБРИТЕ по-често се разочароват.

злите по-рядко имат причини за това.

***

ДОБРИЯТ е истински добър,

само докато не знае това.

***

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ  се отглеждат.

Пороците никнат и сами.

***

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ си носим като бреме.

Пороците ни носят удоволствията.

 ***

ДОБРОДЕТЕЛНОСТТА е рядко цвете,

а пороците – винаги в букет.

***

ДОБРОТАТА бива и принудителна.

Злобата е винаги непринудена.

***

ДОБРОТАТА не може да замени любовта,

нито да я предизвика.

***

ДОБРОТАТА  не  се нуждае от признателност.

Тя е самозадоволяваща се, когато е истинска.

***

ДОБРОТО винаги ще се нуждае

от нашите усилия.

На злото и само собствените

са му достатъчни.

***

ДОБРОТО е по-лесно за можене,

а злото – за правене.

***

ДОБРОТО е възможно само като социална потребност и морално усилие,

а злото –  и като част от инстинкта за самосъхранение.

***

ДОБРОТО Е СОЦИАЛНА ИЛЮЗИЯ,

ЗЛОТО  –  ЖЕСТОКА РЕАЛНОСТ.

***

ДОБРОТО за добрия е морално

удовлетворение,

злото за злия – и удоволствие.

***

ДОБРОТО има нужда от свобода.

Злото – не може без нея.

***

ДОБРОТО не е само отсъствието на зло.

То е преди всичко присъствието на добра воля.

***

ДОБРОТО не се нуждае от закони,

но законите имат нужда от него.

***

ДОБРОТО прощава и остава добро.

Злото нито прощава, нито забравя.

***

ДОБРОТО СЕ ПОМНИ.

Злото не се забравя.

***

ДОВЕРИЕТО е като девствеността.

Веднъж се губи.

***

ДОВЕРИЕТО е като хляба.

Докато го има, не става дума за него.

***

ДОВЕРИЕТО може без тайни,

но тайната без доверие е невъзможна.

***

ДОВЕРИЕТО не е в тайните,

които ти доверяват,

а в правото да имаш собствени тайни.

***

ДОВЕРИЕТО не се измолва от другите.

Него трябва да го имаш, за да го заслужиш.

***

ДОГМАТА е убеждение,

с което няма смисъл да спориш

и нямаш полза да приемеш.

***

ДОГМАТА не понася логиката,

а за парадокса тя не е задължителна.

***

ДОЙДЕ ли бедствието, не броят бедите.

***

ДОЙДЕ ли примирението,

болката минава, остава мъката.

***

ДОКАТО е нужна някому нашата вина,

няма забрава за нас и за делата ни.

***

ДОКАТО мразим, не се примиряваме,

докато любим, не се унижаваме.

***

ДОКАТО народът е на улицата,

уличниците се промъкват във властта.

***

ДОКАТО не съставим оправданието си,

не се признаваме за виновни.

***

ДОКАТО обича истински,

всеки вярва, че е обичан.

***

ДОКАТО се борим,

само враговете ни мразят.

Предадем ли се, всички ни презират.

***

ДОКАТО се страхуваме,

все още се надяваме.

Краят е в безразличието.

 ***

ДОКАТО  се  съмняваме, все още се надяваме.

***

ДОКОПВАЙКИ се до кариерата си,

закопа доста от приятелите си.

***

ДОН КИХОТ Е БЕЗСМЪРТЕН.

Санчо Панса – жив.

***

ДОНОСНИЦИТЕ за дълго остават анонимни,

а приемащите доносите им – завинаги.

***

ДОНОСНИЦИТЕ се раждат от страха,

а се отглеждат от недоверието.

***

ДОПУСКАМЕ злината у другите,

за да си я позволим

с по-малко угризение и на себе си.

***

ДОПЪЛНИТЕЛНО поетите задължения

не увеличават правата,

а  мястото на отстъпените права

винаги го заемат нови задължения.

***

ДО ПЪРВАТА си тайна

всеки е бил против тайните.

***

ДОРИ и които творят времето,

пак носят неговия отпечатък.

***

ДОРИ  и да нямаш, посочи си противник,

за да видиш къде да търсиш съюзниците си.

***

ДОСАДАТА е излишното продължение

на удоволствието.

***

ДОСАДАТА е изстинала любов,

или уморена омраза.

***

ДО СОБСТВЕНАТА си прослава,

всеки е бил против славата.

***

ДОСТАТЪЧНО е песимистът да затвори очите си за края, за да стане оптимист.

***

ДОСТОЯНИЯТА на ума не могат

да заменят недостъпното за сърцето.

***

ДРЕБНИТЕ не ги забелязват.

Великите не ги разбират.

***

ДРУГИЯТ до тебе,

какъвто го наречеш,

такъв и ще го понасяш.

***

ДРУГОЯЧЕ  разсмиваш тези,

в чиито очи и без това си смешен.

***

ДУМИТЕ в речника са като тайно оръжие в склад.

Знаем силата само на изстреляните срещу нас.

***

ДУМИТЕ имат силата да предизвикват чувствата,

а чувствата извикват думите,

за да се самоназоват.

***

ДУХОВНИЯТ ръст на жертвата

не затруднява палача.

***

ДУХЪТ е силен, когато се бунтува,

а умът – когато се труди.

***

ДУХЪТ, това е, което остава от душата,

след като се освободи от тялото.

***

ДУШАТА е концертна зала,

а духът – боен театър.

***

ДУШАТА е, която остава. Отива си тялото.

***

ДУШАТА е повече чувство,

а духът – повече разум.

***

ДУШАТА живее, докато дава,

а тялото – докато получава.

***

ДУШАТА рухва под грижите,

ако не я крепят дългът и любовта.

***

ДЪЛБОКИТЕ корени на злото

обикновено се коренят и високо.

***

ДЪЛГИТЕ разсъждения уморяват сърцето,

а многото чувства – мисълта.

***

ДЪЛГИЯТ пост не понася дълги молитви,

а високият – бедни молители.

***

ДЪЛГО помним, което сме дали на другите.

И много по-дълго – което са ни отказали.

***

ДЪЛГОТО щастие е спомен или надежда.

Истинско е само краткото.

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-6

ЕГОИСТЪТ не може да бъде щастлив.

Той може да бъде само самодоволен.

***

ЕДВА ли има някаква разлика,

когато силата проправя

или препречва пътя на истината.

***

ЕДВА ли ще се видиш по-добре отстрани,

когато други те изкарват “извън себе си”.

***

ЕДВА ли ще си достатъчно щастлив,

ако и всички са толкова щастливи.

***

ЕДИН закон е еднакво излишен:

и когато никой не го нарушава,

и когато никой не го спазва.

***

ЕДИН изглежда светът,

докато все още има какво да губим.

И съвсем друг – когато всичко е изгубено.

 ***

ЕДИН може да мрази всички, но те никога

не могат да му се отплатят по същия начин.

***

ЕДИН открит враг в повече,

е един скрит зложелател в по-малко.

***

ЕДИНСТВЕН разумът ни води към целта,

докато умът често ни отвежда отвъд нея.

***

ЕДНАКВИТЕ няма за какво да спорят.

Различните – няма смисъл.

***

ДА ПРЕГЪРНЕШ ВРАГА СИ,

се иска двойно по-голяма сила

околкото да го унищожиш.

***

ЕДНАКВО откровени могат да бъдат

само еднакво лицемерните.

***

ЕДНИ имат чувство за хумор,

други – чувствителност към хумора.

***

ЕДНИ копаят за кариерата си,

но повечето се докопват до своята.

***

ЕДНИ  робуват на вещите, които имат,

а други – заради вещите, които нямат.

***

ЕДНИ с труда си творят благата.

Други благотворителстват с тях.

***

ЕДНИ търсят в изкуството

пример и вдъхновение,

а други – утешението,

че не са сами в нещастието си.

***

ЕДНО е да отричаш богатството,

когато го нямаш,

и  съвсем друго –да се откажеш от него, когато го имаш.

***

ЕДНО е чувството ни за справедливост,

по което даваме,

и съвсем друго – с което мерим полученото.

***

ЕДНО от предимствата на победителя е,

че може винаги да обяви победата си и

за справедлива.

***

ЕСТЕСТВЕНАТА смърт на неотмъстенитe

ни врагове винаги ни натъжава.

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-7

ЖАЖДАТА за популярност я поражда илюзията, че продължаваме себе си чрез паметта на другите.

***

ЖАЛКИТЕ не будят съжаление.

***

ЖАЛЯТ ли жалостивите, унижават себе си,

а жестоките – съжалявания.

***

ЖЕЛАНИЕТО ни да бъдем винаги прави,

често ни изправя и срещу себе си.

***

ЖЕЛАНИЕТО ни да бъдем еднакво добри към всички често онеправдава действително добрите.

***

ЖЕЛАНИЯТА

могат да се приемат или осъждат.

Нежеланията винаги трябва да се уважават.

***

ЖЕЛАНИЯТА ни тласкат към неизпитаното,

а задоволяването им  – към досадата.

***

ЖЕЛАНИЯТА са вратата,

която ни отвежда към другите,

а споменът – през която ние ги допускаме при себе си.

***

ЖЕЛАНИЯТА са дадени на човека,

за да има какво да му се забранява,

а  чувствата – за да страда от това.

***

ЖЕЛАНИЯТА са обърнати към бъдещето,

удоволствието –  към момента,

а съжалението – към миналото.

***

ЖЕНАТА е капризна като славата,

превзета като политиката,

насъщна като истината

и неизбежна като умората.

***

ЖЕНАТА никога не забравя това,

което е простила.

***

ЖЕНАТА по-малко измъчва себе си

със съмнение, отколкото другите.

***

ЖЕНСКАТА красота предизвиква агресивност

у  силните, преклонение у слабите и излишна

деликатност у смутените нечестивци.

***

ЖЕНСКОТО чувство за хумор

е като еделвайса.

Рядко, бледо, сиво и чупливо.

***

ЖЕРТВАТА е по-близка на палача,

отколкото на съдиите.

***

ЖЕСТОКОСТТА възниква,

където се кръстосат страхът и омразата.

***

ЖЕСТОКОСТТА е само човешко качество.

Дивото не познава коварството

и отмъщението.

***

ЖИВЕЕМ с намерения за бъдещето,

с колебания в настоящето,

и в угризения по миналото.

***

ЖИВЕЕШ ли хубаво и животът е хубав.

***

ЖИВОТИНСКИЯТ страх се задейства

само от действителната опасност,

а човешкият – и от измислената.

***

ЖИВОТНИТЕ не се самоубиват.

Това предимство е за хората.

***

ЖИВОТЪТ е нервно напрежение.

Много високото поражда неврозата,

а много ниското – склерозата

***

ЖИВОТЪТ е от малки радости направен:

ЕДНА УСМИВКА на жена,

ДВЕ БЛАГИ ДУМИ от приятел,

ЕДНА НАДЕЖДА да те води,

МИСЪЛ, с която да се будиш и заспиваш,

МЯСТО, от дето тръгваш и се връщаш,

И СПОМЕН, който да си спомняш,

И СПОМЕН, който да оставиш!

***

ЖИВОТЪТ е прекрасен, докато започнем

да поправяме грешките си в него.

***

ЖИВОТЪТ не е нито тъжен, нито смешен.

Такъв го правят очите, които го гледат.

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-8

ЗАБАВАТА е за забрава,

а споменът – за кошмари.

***

ЗА безкомпромисния

принципите са над всичко.

За безпринципния

компромисите са преди всичко.

***

ЗА БОГАТИЯ няма по-голяма несправедливост

от еднаквата за всички справедливост.

***

ЗАБРАВАТА е естественият край

на любовта,

а омразата – неизбежният.

***

ЗАБРАНЕНАТА сатира

не може да каже много,

а разрешената – нищо.

***

ЗА ВЕЧНИТЕ въпроси

всяко поколение има своите отговори,

с които разочарова следващите.

***

ЗАВИДИШ ЛИ – И ЩЕ ВЪЗНЕНАВИДИШ.

***

ЗАВИЖДАЩИЯТ никога не познава радостта.

Ненавиждащият поне може да злорадства.

***

ЗАВИСИМИТЕ един от друг се мразят.

Независимите – враждуват помежду си.

***

ЗАВИСТНИЦИТЕ  разберат ли,

че са се лъгали, започват и да клеветят.

***

ЗАВИСТТА е пазач на личния морал,

а страхът – и на обществения.

***

ЗАВИСТТА не познава съмнението.

***

ЗАВИСТТА ни  към  другите

предизвиква амбициите,

а тяхната завист към нас – самочувствието ни.

***

ЗАВИСТТА не прави чест никому,

но и честта не буди завист у никого.

***

ЗАВИСТТА прави простият по-откровен,

а културният – по-притворен.

***

ЗАВИСТТА предизвиква неравенството,

дори и в борбата за равенство.

***

ЗАВИСТТА ражда иронията,

унижението я подхранва,

а снизхождението я убива.

***

ЗАГЛЕЖДАМЕ се в залеза на слънцето,

защото напомня и за собствения ни залез.

***

ЗА ГЛУПАК можеш да се признаеш и сам,

но само преди пълното си оглупяване.

***

ЗАГОВОРИ ли се само сериозно

за любовта и свободата,

значи сме на погребението им.

***

ЗАГОВОР се прави само с равни

и трае само докато са равни.

***

ЗА ГРЕХОВЕТЕ си, останали в тайна,

никой не е поискал прошка.

***

ЗАГРОЗЯВАТ не толкова грешките,

отколкото поправките им.

***

ЗАГУБИШ ли властта си,

изгубените зарад нея приятели се възвръщат,

но спечелените чрез нея врагове – остават.

***

ЗАГУБИШ ли чувствителност

към чуждата болка,

твоята още по-силно те заболява.

***

ЗАГУБИШ ли чувството си за хумор,

загубил си половината от свободата си.

***

ЗА ДА ВИДИШ  себе си отстрани,

не е нужно да излизаш “извън себе си”.

***

ЗА ДА ДОПУСНЕШ  безопасно

другия до себе си,

трябва сам пръв да вържеш звяра в себе си.

***

ЗА ДА ЗАПАЗИШ чиста съвестта си,

не е достатъчно нищо да не правиш.

***

ЗА ДА ИМАШ  силата и властта на парите,

трябва да имаш самите тях,

или поне властта.

***

ЗА ДА ОТНЕСЕШ една тайна в гроба си,

не е нужно да избързваш

с последната си крачка към него.

***

ЗА ДА ОСТАНЕШ доволен от живота  си,

трябва да си бил винаги недоволен

от себе си.

***

ЗА ДА ПРАВИШ  преход,

трябва поне да си проходил.

***

ЗА ДА ПРИЕМАТ гения за нормален,

той трябва да направи и някои глупости.

***

ЗА ДА СЕ ОБОЗРЕ огромното,

нужно е разстояние. За да се разбере съвремието – дистанция от време.

***

ЗА ДА СЕ ПОЛЗВАШ от ума на другите,

трябва да имаш поне и малко собствен.

***

ЗА ДА СПАСИ тялото,

инстинктът жертва душата.

***

За да спаси душата,

волята жертва тялото.

***

ЗА ДА СТАНЕ подлог съществителното,

трябва да се подложи на глагола.

***

ЗА ДА ТЕ ИМАТ послушен,

достатъчно е да те направят виновен.

***

ЗАД границите на доверието

започва зоната на здрача.

***

ЗА ДВОЙНАТА истина историята

си има и двойна ирония.

***

ЗА ДОБРОТО се отплащат.

За злото се разплащат.

***

ЗА ДОВЕРЧИВОСТТА

никой не се отзовава добре,

но и никой не пропуска

да се възползва от нея.

***

ЗАДОВОЛЕНИТЕ  потребности  нарастват,

а незадоволените – се множат.

***

ЗА ДОСТОЙНСТВАТА намразват,

за слабостите – презират.

***

ЗА ДУШАТА е любовта,

за духът – свободата.

***

ЗА ДУШАТА си предпочитаме

грижите на бога,

а за тялото си – изкушенията на дявола.

***

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ограничават свободата

на човека, но го правят по-малко самотен.

***

ЗАЕДНО с омразата пускаме и злото

в сърцето си, а заради отмъщението – развързваме и ръцете му.

***

ЗА ЖЕНАТА И ЗА ПОЛИТИКАТА

виновни са винаги недоволните от тях.

***

ЗА ЗЛИТЕ НАМЕРЕНИЯ

всички средства са добри.

***

ЗА ИСТИНАТА има само една свобода,

а за свободата – много истини.

***

ЗА ИСТИНАТА са страдали много хора.

От лъжата са се възползвали много повече.

***

ЗА ИСТИНСКАТА любов

свидетелите са излишни.

За лицемерната – неудобни.

***

ЗА ИСТИНСКОТО приятелство,

всичко е истинско до край.

***

ЗА ИСТИНСКИЯ творец няма други закони,

освен тези, които сам си създава.

***

ЗА КОЕТО нещастникът завижда,

неудачникът – ненавижда.

***

ЗА ОНЗИ, който те мрази, няма зло,

на което да не си способен.

***

ЗАКОННАТА печалба

е като законната жена.

Винаги само нея декларират,

но рядко се задоволяват само с нея.

***

ЗАКЪСНЕЕ  ли,

и най-голямата радост носи тъга.

***

ЗА ЛЮБОВТА времето  е относително.

То е безкрайно дълго, когато тя чака,

а толкова кратко, когато има всичко.

***

ЗА ЛЮБОВТА няма два бряга.

Тя не може да отива и да се връща.

***

ЗА МНОГО ОТБРАНИТЕ

по-малко са забраните.

***

ЗА МОРАЛА е най-трудно,

дето всичко е позволено

и най-лесно – където всичко е заповядано.

***

ЗА  МРЪСНИКА  всички други

са от мръсник нагоре.

***

ЗА МЪЧЕНИК

не е достатъчно сам да носиш кръстта си.

Трябва да се намери

и кой да те разпъне на него.

***

ЗА НЕДОСТАТЪКА не достига усещане,

а за слабостта – воля.

***

ЗА ОБЕКТИВНИ въприемаме и ония истини,

в които сме повярвали,

преди да сме ги разбрали.

***

ЗА ОБЩЕСТВО,

култивиращо силата вместо правдата,

и бедността е социална справедливост.

 ***

ЗА ОЦЕЛЕЛИТЕ извън стадото

няма обратен път към него.

***

ЗА ПАЛАЧА не се иска образование

по-високо от това на жертвата.

***

ЗАПОЧНЕ ли всичко много лесно да се казва,

измират доносниците и се множат клеветниците.

***

ЗАПОЧНЕ ли една власт

да не може да прави нищо,

започва да забранява всичко.

***

ЗАПОЧНЕ ли да се страхува за щастието си,

щастливият става по-жалък от несретника.

***

ЗАПОЧНЕ ли една власт

да се страхува за себе си, става страшна,

а любовта – жалка.

***

ЗАПОЧНЕ ли лесно да се псува,

започва трудно да се пише.

***

ЗАПОЧНЕ ли любовницата да не понася

съпругата, тя се приравнява с нея.

***

ЗА ПРАВАТА си воюваме с другите,

а за привилегиите – и със своите.

 ***

ЗА  ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ  всеки друг

е само едно стъпало от стълбата нагоре.

***

ЗАРАДИ големите си амбиции,

правим големите си компромиси.

***

ЗАРАДИ непостигнатата любов

намразваме себе си,

а заради непостигната  власт – другите.

***

ЗАРАДИ  свободата се взема властта.

Заради властта се погубва свободата.

***

ЗА СВОЕТО място истината

винаги е воювала със заблудата.

А това не значи ли, че заблудата

всякога върви пред истината?

***

ЗАСЕГНЕШ ЛИ ХУМОРИСТА,

предизвикваш сатирика у него.

***

ЗА СЛАВАТА е без значение

добри или лоши са делата,

а дали са големи или малки.

***

ЗА СТАРИТЕ е по-лесно да бъдат скромни,

за младите – по-необходимо.

***

ЗАСТРАШЕНО от взлом

е само заключеното.

***

ЗА СЪДБАТА и за здравето става дума,

когато станат непоносими.

***

ЗАТВОРЯТ ли те – сънуваш път.

Подгонят ли те – праг и стряха.

***

ЗА ТИРАНИЯТА насилието

е излишък на сила,

а за свободата – то е нейното безсилие.

***

ЗА ТИРАНИЯТА насилието

е само средство,

а за тероризма –  и същността му.

***

ЗАТРУДНИ ЛИ ни конкретното,

измъкваме се чрез обобщението.

***

ЗА УДОВОЛСТВИЕТО си има органи,

а за удовлетворението – начини.

***

ЗА УМОРЕНИТЕ и влюбените

нощта винаги е къса.

***

ЗА ЧУВСТВОТО времето е кратко,

за мисълта – безкрайно.

***

ЗАЩО не започва всичко сега,

че да не ни пречи, което е било?

***

ЗВЕЗДИТЕ не принадлежат на никого.

***

ЗЛИТЕ печелят приятели,

когато са на власт,

а добрите – когато я губят.

***

ЗЛИЯТ е по-последователен в злото,

отколкото добрият – в доброто.

***

ЗЛИЯТ е по-самотен със своите,

отколкото сред враговете си.

***

ЗЛИЯТ измерва превъзходството си

над другите според страха,

който предизвиква у тях.

***

ЗЛИЯТ не завижда.

Той направо ненавижда.

***

ЗЛИЯТ никога не си позволява

да бъде посредствен.

Него може да го задоволи

само голямото зло.

 *** 

ЗЛОБАТА е неуморна, защото

не познава разочарованието.

***

ЗЛОПАМЕТНИТЕ

по-рядко страдат от склероза.

***

ЗЛОРАДСТВАТ повече,

разберат ли, че страдаме от своите.

***

ЗЛОРАДСТВОТО е радостта от злото,

сполетяло другите вместо нас.

***

ЗЛОРАДСТВОТО

настига жертвата, докато е жива.

Милосърдието пристига обикновено

на погребението.

***

ЗЛОТО Е ВСЕСИЛНО И ВЕЗДЕСЪЩО.

Или зъл ще станеш, или зло ще патиш.

***

ЗЛОТО Е НА ПЪТ

ДА СИ ИДЕ ОТ НАС И САМО.

Само борбата ни с него

често го задържа между нас.

***

ЗЛОТО, което другите ни правят, поражда нашата омраза,

а което ние им правим  –  ненавистта ни към тях.

***

ЗЛОТО по-добре от доброто

ни подготвя за края.

Защото то първо убива желанието

ни да живеем.

***

ЗЛОТО се помни,  ала спомен  не оставя.

Споменът е добрата памет за доброто.

***

ЗНАЕМ ли цялата истина, много е трудно

да се примирим с половината.

***

ЗНАМЕНАТА СА ИСТИНСКИ,

докато истините са знамена.

***

ЗНАЧИ  ли, че отчасти  сме велики,

ако откриваме части от себе си

в биографиите на някои от великите?

***

ЗНАЧИМОСТТА на живота

е според неговата цел,

Но само постигната, целта му дава и смисъл.

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-9

И  АРИСТОКРАТЪТ си има чувство за  социална справедливост. Според него обаче плебеят винаги си остава плебей.

***

И БЕЗВРЕМИЕТО СИ ИМА СВОИТЕ ГЕРОИ.

***

И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО е отношение,

което не искаме да издадем.

***

И В ПОЛИТИКАТА е както в любовта.

Можеш да бъдеш верен само докато можеш

да изневеряваш.

***

И ВЪЛКЪТ, и агнето, са рожби божии.

Но де е Бог, когато вълкът огладнее?

***

И ИСТИНИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗСТИНАТ,

ЗА ДА СТАНАТ ИСТИНСКИ.

***

И ГРУБОСТТА можем да извиним,

но с неполучената нежност

никога не се примиряваме.

***

И ДА НЕ ИЗМОЛИШ

опрощение за старите си грехове,

то поне, докато се молиш,

не можеш да правиш нови.

***

И ДА ПОДАРИШ победата на противника си,

не чакай нищо повече от презрението му.

***

ИДЕАЛЪТ е нещо, за което си готов

и да умреш, а идолът – и да убиеш.

 ***

ИДЕИТЕ живеят,

докато има кой да умира за тях,

и умират, започнат ли живите

да ги препродават.

***

ИДЕЯТА достига своя абсурд, когато

бърза към целта с чужди средства.

***

И  ЖЕНАТА, и политиката, щом се уверят

във взаимност, изхвърлят тайните си на улицата.

***

ИЗВАДИХА му душата и го обявиха за бездушен.

***

И ЕХОТО НЕ ПОВТАРЯ СЪГЛАСНИТЕ.

 ***

ИЗГУБЕНОТО доверие ражда омразата,

а възстановеното я превръща в ненавист.

***

ИЗДИГАТ се над другите само кадърните.

Некадърните поставят останалите под себе си.

***

ИЗИСКВАШ ли господарски,

ще получаваш робски.

***

ИЗКУСНАТА мъдрост

е като изкуствената коприна.

Тя е измислена по-късно от търговците.

***

ИЗКУСТВО,

което не е лична участ на твореца,

то остава извън живота на другите.

 ***

ИЗЛЕЗЕШ ЛИ сам извън себе си,

неудобно е да се завръщаш по същия път.

***

ИЗЛИШНО като любовно обяснение

в минути, броени за любов.

***

ИЗЛЪГАНАТА любов

се превръща в омраза,

а сбъднатата – в  омръзване.

***

ИЗЛЪГАНАТА надежда е по-тежка

и от очакваната беда.

***

ИЗМИСЛИЛИ СМЕ миналото си,

за да има къде да погребваме греховете си.

***

ИЗ МРАЧНИТЕ подмоли и подземия

в душите си, все още доизживяваме допещерното си време.

***

ИЗМЪЧВА ни не толкова

нещастието на близките,

отколкото близостта ни с щастливите.

***

ИЗМЪЧВА сам себе си, който се мъчи

да бъде по-добър, отколкото е.

***

ИЗМЪЧВАТ ни

не толкова неприятните спомени,

колкото тези, които ни ги напомнят.

***

ИЗНЕВЯРАТА е рестото,

което си прибира надплатилият в любовта.

***

И  ИЗНЕВЯРАТА СИ ИМА СВОЙ МОРАЛ.

***

ИЗОБИЛИЕТО от непотребни истини,

прави потребна лъжата.

***

ИЗПЪЛНЕНИЕТО на присъдата

не винаги приключва една вина,

но винаги поражда нова.

***

ИЗРЕЧЕНИЕТО трябва да започва

и с главна дума.

***

ИЗСЪНУВАНОТО за кратко минава

през паметта, и засяда за дълго в съвестта.

***

И КАМШИКЪТ на мазохизма

е в ръцете на садистите.

 ***

И КОГАТО няма кой да те чуе,

има кой да те подслушва.

***

И КОГАТО сме най зле, има още един шанс: да свикнем!

 *** 

И КОЙТО СЕ БОРИ СРЕЩУ ВЛАСТТА,

СЕ БОРИ ЗА ВЛАСТ.

***

И ЛЮБОВТА започва да нанася рани,

разбере ли, че никой не го боли за нея.

***

ИЛЮЗИИТЕ запълват липсващи реалности.

***

ИЛЮЗИЯТА, че си потребен, я разбиват

тъкмо тези, които са те употребили.

***

ИМА два вида несправедливост:

когато не получиш полагаемото

и когато ти отнемат полученото.

***

ИМА ДВЕ ПРАВДИ. Едната е нашата.

Другата – на другите.

***

ИМА и такива,

които не могат да обикнат един,

докато не намразят най-малко други двама.

***

ИМА ли кой да може заради тебе,

много лесно е и много да знаеш.

***

ИМА МНОГО начини,

когато трябва да запомниш,

и почти никакви – когато искаш да забравиш.

***

ИМА ПРЕДЕЛ, зад който подлостта у някои

може да накара свидетелите да се чувстват подлеци.

***

ИМА СТАРИ и нови истини.

Лъжата може да бъде само нова.

***

И МАШИНИТЕ вече мислят.

Но те още не знаят това.

***

ИМА хора, за които не може да се пише.

Може да се пише само против тях.

***

ИМА хора, които умеят да печелят дори

и когато си спечелват лошо име.

***

ИМЕТО на епохите дават не тези,

които са дали кръвта си за тях,

а които са я проляли.

***

И  МОРАЛЪТ е като въздуха.

И за него става дума, когато не достига.

***

И МЪДРИЯТ прави глупости,

но сам страда от това,

докато глупакът, каквото и да прави, страдат другите.

***

И НА ВРАГОВЕТЕ си можем да простим,

но не и когато са прави.

***

И НАЙ-ГОЛЯМАТА власт не достига за всички.

 ***

И ЗА НАЙ-ЖЕЛЯЗНАТА логика на разума

е трудно да възпре своеволията на сърцето.

***

И НАЙ-ЗАСЛУЖЕНАТА СЛАВА

не можеш да постигнеш без другите.

***

И НАЙ-НЕСПРАВЕДЛИВО обвиненият

може да прости, но не и недоразобличеният.

***

И НАЙ-САМОЗАБРАВИЛИЯТ се

никога не забравя себе си.

***

И НАЙ-СЛОЖНИЯТ въпрос има прост отговор.

Това е истината по въпроса.

***

И НАЙ-ХУБАВИЯТ спомен е мъртвина,

ако я няма надеждата той да се повтори.

***

И НАЙ-ХУБАВИЯТ спомен не може

да утеши лишеният от надежда.

***

И НАЙ-ХУБАВОТО, стане ли спомен,

става още по-хубаво.

***

И НАЙ-ШИРОКИТЕ разбирания не могат

да прикрият ограничения характер.

***

И  НА СТАРИТЕ ИСТИНИ

ИЗНЕВЕРЯВАТ С ПО-МЛАДИ.

***

И  НА УНИЗИЛИТЕ ни можем да  простим,

но не и на тези, пред които сме се самоунижили.

***

И  НЕСБЪДНАТИТЕ  мечти стават спомени,

няма ли какво друго да си спомняме.

***

И НЕЧИСТАТА съвест може да се почисти.

Достатъчно е да се очистят свидетелите.

***

И НИЩОЖНОТО може да се обезсмърти,

като застане на пътя на безсмъртното.

***

ИНСТИНКТЪТ помага да останеш жив,

а поривът – и да живееш.

***

ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО робство е по-дълго,

защото обикновено е доброволно.

***

ИНТЕРЕСЪТ е като въздуха.

Само, че запълва, само междучовешкото пространство.

***

ИНТЕРЕСЪТ e не само страстта

към придобиване, а също така и страхът

от загуба на придобитото.

***

ИНТЕРЕСЪТ е по-силен от разума

и по-траен от страстта.

***

ИНТЕРЕСЪТ е връхна дреха на голия егоизъм,

а политиката – бойната му униформа.

***

И ОЗЛОБЛЕНИЕТО е заряд за действие.

В безразличието е краят.

***

И ОХЛЮВЪТ ОСТАВА СЛЕДА,

но от нея никой не се интересува.

***

И ПОЗОРЪТ Е СЪЩО СЛАВА.

Просто въпрос на личен вкус.

***

И ПРЕД ПОБЕДАТА, и пред гибелта,

ставаме еднакво нетърпеливи.

***

ИРОНИЯТА възвръща силата на думите,

изхабени от възторзите и хвалебствията.

***

ИРОНИЯТА

е единственото сериозно отношение

към несериозните неща.

***

ИРОНИЯТА е огледало за обратно виждане,

а самоиронията – двойно.

***

ИРОНИЯТА

идва на мястото на изчерпания смисъл,

без да може да го замести.

***

ИРОНИЯТА,

която може да си позволи подчиненият,

винаги са я третирали като опит за неподчинение.

***

ИРОНИЯТА на историята е по-дълга

от историята на иронията.

***

ИРОНИЯТА не дава смисъл на живота,

ала ни помага да минем и без него.

***

ИРОНИЯТА ни предпазва от озлобление,

ала озлобява иронизираните.

***

ИРОНИЯТА

ни улеснява както да назовем злото,

така и по-лесно да забравим за него.

***

ИРОНИЯТА разширява смисъла на думите,

а гневът – ги обезсмисля.

***

ИРОНИЯТА само разранява старите рани,

а сарказмът отваря и нови.

***

ИРОНИЯТА се занимава с пяната,

а сарказмът – с утайките.

***

ИРОНИЯТА

стои над претенциите на свободата,

а сатирата – и над горчивите им плодове.

***

ИРОНИЯТА – това е, което мислят другите

за онова, което ние мислим за себе си.

***

И САМОМОЖЕРТВАТА

трябва да получи цена

и тогава да се предлага.

***

И С ИСТИНИТЕ е както с жените.

Много трудните за постигане

ги заменят с други.

***

И СЛЪНЦЕТО има петна,

но с тях хората не могат

да оправдаят собственото си несъвършенство.

***

ИСТЕРИЯТА идва с усещането,

че започваш да губиш от властта си.

***

ИСТЕРИЯТА на единия предизвиква

склерозата у другия.

***

ИСТИНА, с която никой не спори,

тя и на никого не служи.

***

ИСТИНАТА е проста,

докато се намеси интересът.

***

ИСТИНАТА и хората

са като слънцето и сянката.

Едно е слънцето, но всеки си има своя сянка.

***

ИСТИНАТА между двама

рядко бива истина и между трима.

***

ИСТИНАТА

не може да има нищо общо с лъжата,

докато лъжата е винаги омесена и с истина.

***

ИСТИНАТА не обича да се шегува,

ала не може да мине без шегата.

***

ИСТИНАТА се ражда в душата,

но бащата е духът, а люлка – сърцето.

***

ИСТИНИТЕ са като циреите. Често болят,

но изцеждат гнойта от болното място.

***

ИСТИНСКАТА любов погубва само себе си.

***

ИСТИНСКАТА мъдрост я допълнят само ония,

който не са разбрали до край.

***

ИСТИНСКАТА ни любов

не е за нашите спасители,

а за спасените от нас.

***

ИСТИНСКАТА свобода няма вкус.

Сладка е само забранената.

***

ИСТИНКИ силен си не само, когато можеш

да понасяш иронията на другите към тебе,

но и да запазиш самоиронията над себе си.

***

ИСТИНСКИЯТ ти неприятел

те проучва и познава много по-добре.

Не подценявай това!

***

ИСТИНСКО е приятелството,

докато преодолява препятствия.

***

ИСТИНСКОТО чувство за хумор устоява

и пред смъртта, но не и пред любовта.

***

ИСТИНСКОТО щастие еднакво отбягва

и недоволстващите, и неудовлетворените.

***

ИСТИННОСТТА на всяка истина е обратно

пропорционална на претенцията й за това.

***

И СТО истини не могат да поправят онова,

което може да направи една лъжа.

***

ИСТОРИЦИТЕ рядко влизат в историята.

Те стигат само до кориците й.

***

ИСТОРИЯТА, за разлика от истината,

разполага с цялото време,

и с цялата  ирония.

***

ИСТОРИЯТА, която сами пишем за себе си,

много често иронията я обръща срещу нас.

***

И УМОРАТА, и мъдростта идват с годините,

но когато любовта им отстъпи.

***

И ЦЯЛ ЖИВОТ можем да минем с една идея,

но от хляб се нуждаем всеки ден.

***

И ЦЯЛ живот целомъдрие не възвръща

веднъж загубената невинност.

***

%d1%80%d0%b8%d1%81-10

КАЗАНОТО ИЗЛИТА,

ЗАПИСАНОТО  СЕ ЗАБУТВА.

***

КАИН уби Авел и стана баща на човечеството,

а  братоубийството – негова съдба.

***

КАК да забележат, че си скромен,

когато изобщо не те забелязват?

***

КАК ли трябва да изглежда правдата,

в чиeто име те наказват?

***

КАКТО не е нужна свобода, за да мразиш,

така не е нужно и задължение, за да обичаш.

***

КАРИЕРИСТЪТ е опасен,

когато се стреми към властта,

и много повече – когато се страхува

да не я загуби.

***

КАТО венец на творението

Бог е прибавил и човека,

за да има кой да го боготвори.

***

КАТО не успеем да различим

истината от лъжата,

заменяме мъдростта с остроумието.

***

КАТО прозрение мъдростта не е недостижима.

Тя е трудноприложима като поведение.

***

КАТО всеки се осланя на съвестта си,

могат ли всички да бъдат прави?

***

КАЧЕСТВАТА определят характера,

а липсващите от тях – съдбата.

***

КАЧЕСТВАТА, заради които се намразваме,

са личните достойнства,

за които си завиждаме,

и общите ни недостатъци,

с които си омръзваме.

***

КЛАДИТЕ създават светците,

но не от тези, които са ги подклаждали.

***

КЛЕЙМОТО върху лъжата е като качествен щемпъл.

Заклеймена, тя става по-качествена.

***

КОГАТО биеш някого, не е нужно

да го учиш и как да плаче.

***

КОГАТО всички са нещастни,

това не е нещастие, а бедствие.

***

КОГАТО всичко е казано, всяка дума в повече

само увеличава недоразуменията.

***

КОГАТО всичко ни е смешно,

това не е от чувство за хумор.

***

КОГАТО всичко сме загубили,

разплащаме се със самоирония.

***

КОГАТО възхождат,

страхливите стават мнителни,

а когато слизат – и отмъстителни.

***

КОГАТО горе си позволят повече,

долу винаги намират начин да не останат по-долу.

***

КОГАТО жалостивите жалят, унижават

себе си, а жестоките… и съжалявания.

***

КОГАТО за всичко си длъжен,

длъжен си и да живееш.

***

КОГАТО задължаваш своите, най-много да ги направиш врагове,

освободиш ли ги от задължения, превръщаш ги и в тирани.

***

КОГАТО за нещо може да се каже само “да”,

за него няма нужда нищо да се казва.

***

КОГАТО злите враждуват помежду си,

стават коварни, а изправят ли се срещу

добрите – и безпощадни.

***

КОГАТО искат да оправдаят една заблуда,

наричат я илюзия.

***

КОГАТО искаш нещо казано непременно да се запомни,

използвай думите, които най-често се ползват,

или избирай само тези, който най-рядко се употребяват.

***

КОГАТО  любовта и съвестта се борят,

разбиват сърцето.

***

КОГАТО мисълта изпревари чувството,

тя дава път на  съображенията.

***

КОГАТО можеш да диктуваш,

не е нужно да знаеш да пишеш.

***

КОГАТО МОЖЕШ – НЕ ИСКАШ,

КОГАТО ИСКАШ – НЕ МОЖЕШ.

***

КОГАТО можеш само да пишеш,

винаги ще се намери кой да ти диктува.

***

КОГАТО НЕ ДОСТИГА ВОЛЯТА,

УМЪТ ГО ИЗПОЛЗВАТ ДРУГИТЕ.

***

КОГАТО не е възможно равенството,

не е нужно да се оправдава неравенството.

***

КОГАТО не искат да те чуят,

започваш да записваш,

с надеждата, че записаното остава.

***

КОГАТО няма свобода на словото,

всички се ослушват, а когато има –

всички говорят и никой не слуша.

***

КОГАТО няма свобода на словото –

подслушват, а когато има – не чуват.

***

КОГАТО ни обезправят,

за утешение превръщат задълженията ни във въпрос на дълг и чест.

***

КОГАТО отчаяният иска да умре,

той не иска да бъде забелязан.

Обиденият – обратно.

***

КОГАТО победиш себе си, кой е победеният

и кой победителят?

***

КОГАТО  прави зло, злият знае това.

Добрият – може и да се заблуждава.

***

КОГАТО прощаваме,

винаги отчитаме какво губим,

а когато се примиряваме,

забравяме и за загубата.

***

КОГАТО свободата не е за всички,

става неудобна,

а когато всички са свободни – абсурдна.

***

КОГАТО се повтаря една лъжа,

става истина.

А истината от много повторения – съмнителна.

***

КОГАТО силните плачат,

на слабите им е смешно.

***

КОГАТО си със силния – оглупяваш,

но разбираш това,

само когато се изправиш срещу него.

***

КОГАТО слабият разлюби,

се чувства виновен,

а силният – обвинява.

***

КОГАТО славата изгрява – заслепява.

а осветлява – когато залязва.

***

КОГАТО сме самотни, най-често виновни са близките ни,

а когато не сме – много често го дължим на враговете си.

***

КОГАТО стане дума за морал,

то винаги е за морала на другите.

***

КОГАТО стане страшно навсякъде,

скрий се зад страха у себе си.

***

КОГАТО същността е в очевидното,

тя повече затруднява философите.

***

КОГАТО те разпитват, целта на въпроса

не е в отговора, а в следващия въпрос.

***

КОГАТО те унижават,

достойнството последно те напуща

и първо избягва,

когато се самоунижаваш.

***

КОГАТО човекът е средство към целта,

тя не може да има нищо общо с него.

***

КОГОТО вече си намразил,

няма за какво да му завиждаш.

***

КОГОТО власт и привилегии отделят от приятелите му,

него вече нищо не може да го върне при тях.

***

КОГОТО измъчва собствена вина, преживява драма,

а когото измъчват за чужда вина – трагедия.

***

КОЕТО господарите ти вземат,

го считат за свое право,

а което ти оставят – за свое благоволение.

***

КОЕТО не позволиш на шута си,

ще го чуеш от враговете си.

***

КОЕТО не се прощава, не се и забравя,

а опростеното, винаги ни го напомнят.

***

КОЕТО от една дума не стане,

от много повече още по-нищо не става.

***

КОЕТО те прави смешен,

не може и да те разсмива.

***

КОЖАТА ни е по-скъпа, макар

за съвестта повече да се пазарим.

***

КОИТО имат всичко, те имат и ония,

които нямат нищо.

***

КОИТО направиха собствеността държавна,

направиха държавата своя собственост.

***

КОИТО не могат да правят история, преправят я .

***

КОИТО не могат да се доберат до властта,

правят всичко да съборят другите от нея.

***

КОИТО нямат нищо, те нямат и страха

и грижите на ония, които имат всичко.

***

КОИТО си отидат, оставят спомен,

а които останат, досада.

***

КОЙТО вижда неправдата,

не може да я оправи,

а който може да я оправи,

не може да я види.

***

КОЙТО ЖИВЕЕ САМО ЗА ДЕНЯ,

СИ ОТИВА ЗАЕДНО С НЕГО.

***

КОЙТО ЗНАЕ И ПИТА – ИЗПИТВА.

КОЙТО много се съобразява,

с него много не се съобразяват.

***

КОЙТО много жали, за което няма,

той не може да се радва, на което има.

***

КОЙТО много трае, дълго не изтрайва.

 *** 

КОЙТО може да избира спасителите си,

той няма нужда от спасение.

***

КОЙТО МОЖЕ ДА ПРАВИ ПАРИ,

МОЖЕ И ДА НЕ ПРАВИ НИЩО.

***

КОЙТО може да се налага,

не му се налага да може.

***

КОЙТО може да чете мълчанието,

той знае много езици.

 ***

КОЙТО моли, не може да избира.

***

КОЙТО не допуска доброто у другия,

значи той го е прогонил вече от себе си.

***

КОЙТО не е за никъде, опитва навсякъде.

***

КОЙТО не излъчва собствена светлина,

лесно го заслепява чуждата.

***

КОЙТО не познава разкаянието,

той е неспособен да прощава.

***

КОЙТО не познава съмнението, трудно

различава истината от заблуждението.

КОЙТО не получава чувства,

търси съчувствие.

КОЙТО няма за какво да съжалява,

той не може и силно да желае.

КОЙТО отвори вратите на крепостта

пред враговете,

той става и първата им жертва.

 

КОЙТО получава с унижение,

двойно унижава, когато дава.

КОЙТО по право е винаги прав,

той рядко бива и справедлив.

КОЙТО  прави доноса, наричат го доносник,

а за този, който го приема,

няма и дума в речника.

КОЙТО прави и който приема доноса,

ги свързва или общ интерес,

или обща омраза.

КОЙТО прави пари, няма време за друго.

КОЙТО прави хумор от унижението си,

губи самоуважение и става жалък.

КОЙТО прощава, не забравя,

който греши, му припомнят.

КОЙТО разсмива, трудно се осмива.

КОЙТО сам на себе си робува,

няма на кого да се оплаква.

КОЙТО се оплаква от съвестта си,

той вече е измил ръцете си.

КОЙТО се стреми винаги да остава по-добрия,

рядко е да не остане и по-глупавият.

КОЙТО участва в две революции,

той вече си няма своя.

КОЙ ТРЯБВА да е виновен

за лошата съдба на децата,

когато единият е направил всичко,

а другият – нищо?

КОЙТО чака свободата си от другите,

той само сменя господарите си.

КОЛЕКТИВЪТ не обича влюбените,

а още по-малко самовлюбените.

КОЛЕНИЧИЛИЯТ да проси любов,

остава само с трохите от нея.

КОЛЕНИЧИЛИЯТ от любов

остава цял живот на колене.

КОЛКО зло е сторено,

за да се оправдае вече стореното?

КОЛКО ли добър трябва да бъдеш,

за да те разберат добре и другите?

КОЛКО ли скучен щеше да е животът,

ако всички мислеха само с разрешени мисли.

КОЛКО много робства са измислени,

за да могат много от завоевателите

да минат за освободители?

КОЛКО много трябва да знаеш,

за да си отвориш устата

и колко малко е достатъчно на другите,

за да ти я затворят.

КОЛКО много херостратовци

в Пантеона на славата!

КОЛКОТО афоризмът е по-къс,

толкова по-добре се вижда истината.

КОЛКОТО и каквито са ти освободителите,

толкова и такива са ти и свободите.

КОЛКОТО и мъдър да е, никой не живее

по собствената си мъдрост.

КОЛКОТО повече имат, толкова повече

се страхуват от загубата.

КОЛКОТО повече обогатяваме паметта си,

толкова повече опразваме сърцето  си.

КОЛКОТО повече опознаваш историята,

толкова по-трудно опазваш оптимизма си.

КОЛКОТО повече свобода ползва печатът,

толкова по-малко я зачита у другите.

КОЛКОТО повече се издигаме,

толкова по-ясно виждаме онова,

което никога няма да достигнем.

КОЛКОТО повече се нажежават страстите,

толкова по-тясно става на свободата.

КОЛКОТО повече собствени тайни натрупаш,

толкова повече те плашат чуждите.

КОЛКОТО повече стават домашните любимци,

толкова по-малко остава любовта

между хората.

КОЛКОТО повече тайни повериш

на миналото и на приятелите си,

толкоз по-трудно става после да скъсаш с тях.

 

КОЛКОТО по-високо

се ограждаме от опасностите,

толкова повече нарастват и страховете ни.

КОЛКОТО по-голяма е една свобода,

толкова по-долни инстинкти отключва.

КОЛКОТО по-голяма е свободата на словото,

толкова повече има за премълчаване.

КОЛКОТО по-дълбоко завиждаме,

толкова по-жестоко наказваме.

КОЛКОТО по-нагъсто ставаме,

толкова по-трудно се понасяме.

КОЛКОТО по-гъсто хората  населяват земята,

толкова по-трудно истината си пробива път между тях.

КОЛКОТО по-лесно казваме “да”,

толкова по-често ни казват “не”.

КОЛКОТО по-лесно прощаваш на злото,

толкова по-негоден ставаш за доброто.

КОЛКОТО по-малко вярваш на другите,

толкова повече основания даваш да те лъжат.

КОЛКОТО по-малко знаеш,

толкова повече вярваш.

КОЛКОТО по-малко познаваме

собствения си егоизъм,

толкова повече ни възмущава чуждият.

КОЛКОТО по-малко са ти парите,

толкова повече зависиш от тях.

КОЛКОТО по-некадърни те оценяват,

толкова по-долу от себе си те поставят.

КОЛКОТО по-рано почнем да се съмняваме,

толкова по-късно се разочароваме.

КОЛКОТО по-свободно мислиш, толкова

по-малко свободен се чувстваш.

КОЛКОТО по-силно е желанието,

толкова по-кратко е удоволствието.

КОЛКО често измисляме чуждата омраза,

за да оправдаем собствената  си.

КОМПРОМИСИ можеш да правиш,

само ако си имал принципи.

КОМПРОМИСИТЕ на разума

са винаги за сметка на чувствата.

КОМУТО липсват собствени убеждения,

другите му налагат предубежденията си.

КОНКРЕТНОТО  бива просто или сложно,

а абстрактното – винаги опростено.

КОНСУМИРАНИТЕ удоволствия разочароват.

За отложените – съжаляват.

КОШМАРЪТ е отломки от разбита съвест.

КОЯ трагедия е лична, щом човекът е

обществен продукт и принадлежност?

КРАЙНАТА истина и грубата измама, станат ли предмет на хумора, стават по-приемливи.

КРАСИВА е любовта,

докато потърси отплата.

КРАСИВО е прощаването с любовта

само в поезията.

В  живота то е или тъжно, или пошло.

КРАТКИЯТ път е по-стръмен,

а  равният – по-дълъг.

КРАЯТ на всяка инерция е пропастта.

КРАЯТ на любовта и омразата

е в безразличието.

Различно е само началото им.

КРАЯТ на надеждата

започва с разочарованието

и завършва с озлоблението.

КРИЛЕТЕ са подсказани на Човека.

А веригите е измислил сам.

КРЪВТА и времето изтичат само безвъзвратно.

КУЛТУРНИТЕ чукат и на отворената врата,

а страхливите – и на нарисуваната.

КЪДЕТО всички са бедни, там никой не проси.

КЪДЕТО  всички са луди,

всичко изглежда нормално.

КЪДЕТО законът стане бог,

там хората стават дяволи.

КЪДЕТО отсъства иронията,

там се настанява лицемерието.

КЪДЕТО липсва чувството за хумор

там господства догмата.

КЪДЕТО е безсилна логиката,

там избухва истерията.

КЪДЕТО не достигат предимствата,

там пристигат привилегиите.

КЪДЕТО не съществува злото,

там по-трудно разпознават доброто.

КЪДЕТО няма свобода на словото,

там преследват и премълчаното.

КЪДЕТО падне любовта на враговете ни,

там пониква и нашата омраза.

КЪДЕТО се изискват жертви,

там са щедри на подаръци.

КЪДЕТО се преследват съмненията,

там убежденията се превръщат в религия.

КЪДЕТО се разминат две чувства за хумор,

там възниква сарказмът.

КЪДЕТО силата не достига да покрие амбицията, оттам започва иронията.

КЪДЕТО силата проправя пътя на истината,

винаги я отклонява от него.

КЪДЕТО  трябва да бъде моралът,

там вече е било лицемерието.

КЪМ крайни мерки прибягват

почувствалите края си.

КЪМ края му целият ни изживян живот

започва да ни изглежда все по-кратък.

КЪМ миналото и към другите ставаме снизходителни, когато си въобразим,

че стоим високо над тях.

КЪМ МИНАЛОТО най-често ни връщат

пропуснатите възможности.

КЪСАТА памет спестява и много угризения на съвестта.